Hizmetlerimiz

Hukuki Çeviri

Sözleşmeler, davalar, kanunlar, mahkeme kararları, yönetmelikler, patent başvuruları, vekaletnameler, taahhütnameler, beyannameler gibi her türlü hukuki evrakın çevirisi, hukuk dilini bilen uzman yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilir.

Alım Satım Sözleşmesi, Anlaşma, AB Mevzuatı, Boşanma Kararı tercümesi, Dernek Tüzüğü, Form Tercümesi, Genelge, İhbarname, İhale sözleşmesi, Taşeron sözleşmesi, Kanun Maddeleri, Karar, Senet, Şirket Tüzüğü, Taahhütname, Tapu, Tescil Evraklar, Tutanak, Vasiyetname, Vergi Evrak, Yabancı Mevzuat, Yabancı Yargı Karar, Yetkilendirme, Yönetmelik