Hizmetlerimiz

Ardıl Çeviri-Eş Zamanlı Çeviri

Ulusal ve uluslararası konferanslar, toplantılar, seminerler, eğitimler, sempozyumlar, paneller gibi organizasyonlarda ardıl çeviri ya da eş-zamanlı çeviri yapan kişilere ihtiyaç duyulur.

Simültane (Eşzamanlı) çeviri; tercümanın bir kabinde konuşmacının söylediklerini kulaklıkla dinleyerek aynı anda mikrofonuyla hedef dile yaptığı tercümedir. Genellikle uluslar arası toplantı ve konferanslarda tercih edilir.

Ardıl (Konsekütif) tercüme; tercümanın herhangi bir teknik donanım olmadan konuşmacının bulunduğu ortamda ona yakın olarak, konuşmayı belli bir süre dinlemesi, konuşmacı kendisine söz verdikçe dinleyicilere hedef dilde tercüme yapmasıdır. Bu yöntem genellikle kısa, gizli, teknik ya da resmi olmayan oturumlarda kullanılır. Yabancı ve Türkçe bilmeyen kişilerin tapu dairesi işlemleri, çeşitli sanatçı ve sporcuların basın toplantıları ve günlük ihtiyaçları ve işadamlarının günlük toplantılarında da kullanılır.

Reply valerie / may 11, 2016 actually I have been a product manager in the banking industry and https://writemyessay4me.org I loved it?